8.11.2022   / recht & wetgeving

Strengere straffen voor geweld tegen zorgverleners

Wie geweld pleegt tegen zorgverleners zal in de toekomst strenger gestraft worden. Minister Frank Vandenbroucke juicht de aanpassing van het […]

2.08.2022   / recht & wetgeving

Versteviging controle op zorgkwaliteit (persbericht)

Het kabinet van Minister Vandenbroucke verspreid het bericht ivm de verdere uitwerking en aanpassing van de kwaliteitswet wat betreft het […]

24.04.2022   / recht & wetgeving

Patiëntenrecht

Het respecteren van de Wet op de Rechten van de patiënt staat bij het FNBV hoog in het vaandel. Deze […]

7.03.2022   / recht & wetgeving

Documentatie over gezondheid en ziekteverzekering nodig?

In het kader van de redesign van de gezondheidszorgadministraties, zijn de FOD Volksgezondheid, het RIZIV en het FAGG in maart […]

18.11.2021   / recht & wetgeving

Vervroegde (gedeeltelijke) inwerkingtreding kwaliteitswet

Op de ministerraad van 10 november 2021 werd beslist sommige onderdelen van de kwaliteitswet (KB 22 april 2019) vervroegd (na […]

27.06.2021   / recht & wetgeving, vertegenwoordiging

Eenmalige onkostenvergoeding studenten 4de jaar bach VK

Via dit persbericht laat de Vlaamse Regering weten dat de éénmalige onkostenvergoeding voor afstuderende studenten bachelor Verpleegkunde net als vorige […]

20.05.2021   / recht & wetgeving

Uitstel inwerkingtreding Wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

Je vindt hier het schrijven Van Minister Vandenbroucke ivm de wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg. Het betreft […]

30.03.2021   / COVID-19, recht & wetgeving

Verlenging wet 6 nov 2020

Met dit KB van 25 maart 2021 wordt de wet verlengd om toe te staan dat in het kader van […]

6.01.2021   / COVID-19, recht & wetgeving

13 December 2020- uitvoeringsbesluit van het artikel 3, § 2 van de wet van 6 november 2020.

Met dit besluit regelt de Minister de modaliteiten waarbij, ikv de COVID maatregelen, verpleegkundige handelingen tijdelijk kunnen uitgevoerd worden door […]

6.01.2021   / recht & wetgeving

Advies 2020 02 van de Technische Commissie voor Verpleegkunde mbt de verpleegkundig specialist

De gezamenlijke werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Hoge raad van artsen-specialisten en van huisartsen, van de Technische Commissie voor […]