Adviezen TCV

De Technische Commissie voor Verpleegkunde is een instelling van de FOD Volksgezondheid. Ze heeft als taak de minister van Volksgezondheid advies te geven over

  • de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen;
  • de lijst van de handelingen die een arts aan verpleegkundigen kan toevertrouwen;
  • de manier waarop die verstrekkingen en handelingen moeten gebeuren;
  • de kwalificaties waaraan verpleegkundigen moeten voldoen.

Deze adviezen zijn bindend voor de minister (nadat ze werden goedgekeurd in de Plenum van de TCV).

Concreet betekent dit dat de TCV antwoord geeft op vragen over de taken van de verpleegkundigen. De vragen én antwoorden zijn heel praktisch van aard. Daarom vinden we ze interessant om te vermelden op onze website.

De FNBV heeft een mandaat in de commissie TCV. Heb je een vraag, dan kan je die gerust aan ons bezorgen. Onze vertegenwoordiger zorgt ervoor dat jouw vraag behandeld wordt in de TCV.

Ons mailadres is info@fnbv.be.

Advies
FRV-TCV11 mei 2021– Gezamenlijk advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde en de Technische Commissie voor de Verpleegkunde betreffende de vereiste competenties voor de vaccinatie.
TCV/2020/ADVIES-02Advies TCV 2020-02 met betrekking tot de verpleegkundig specialist.
TCV/2020/ADVIES-04Advies TCV 2020-04 betreffende het KB tot uitvoering van art. 3 van de Wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de COVID19 epidemie verpleegkundige activiteiten worden uigeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn
TCV/2020/ADVIES-03Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot de Staalname COVID
Vragen en antwoorden 2015-2019
TCV/2015/ADVIES-1 – 22/09/2015Toedienen van vaccins door verpleegkundigen
Vraag 2015/01 – 09/02/2015Reinigen van een thoraxdrain
Vraag 2015/03 – 09/02/2015Toedienen van medicatie als niet zorgkundige of niet verpleegkundige
Vraag 2015/04 – 09/02/2015Verdoven van een vinger
Vraag 2014/33 – 09/02/2015Centraal veneuze bloedafname
Vraag 2014/34 – 09/02/2015Plaatsen en verwijderen van pessaria
Vraag 2014/35 – 09/02/2015Niet-invasieve beademing
Vraag 2014/32 – 09/02/2015Medicatietoediening door ouders in het ziekenhuis
Vraag 2014/25 – 02/12/2014Verpleegkundige activiteiten in nucleaire geneeskunde
Vraag 2014/26 – 02/12/2014Thuisverpleging door verpleegkundigen van een verpleegeenheid
Vraag 2014/27 – 02/12/2014Protocolakkoord
Vraag 2014/30 – 02/12/2014Toedienen Emla® zalf bij bloedafname
Vraag 2014/19 – 02/12/2014Meting van de intraabdominale druk via een blaassonde
Vraag 2014/22 – 02/12/2014Gebruik van de alcoholmeter
Vraag 2014/23 – 02/12/2014Thoraxcatheter type Pigtail
Vraag 2014/24 – 02/12/2014Extubatie in de operatiekamer of de ontwaakzaal
Vraag 2014/15 – 16/09/2014Plaatsen van een maagsonde met een laryngoscoop
Vraag 2014/16 – 16/09/2014Aanleren van technische verpleegkundige verstrekkingen aan een persoon uit de omgeving van de patiënt
Vraag 2014/18 – 16/09/2014Coagulatie bij robotchirurgie
Vraag 2014/04 – 16/09/2014Verpleegkundige verantwoordelijkheid bij standaarden in kindzorg / CLB
Vraag 2014/14 – 16/09/2014Planning van een voorgeschreven behandeling
Vraag 2014/11 – 10/06/2014Uitvoeren van echografieën a.d.h.v. een dopplertoestel
Vraag 2014/12 – 10/06/2014Tatoeages in reconstructieve chirurgie
Vraag 2014/13 – 10/06/2014Uitvoering van EEG
Vraag 2014/08 – 10/06/2014Plaatsbepaling voor epidurale injectie
Vraag 2014/09 – 10/06/2014Toediening van Zoladex ®
Vraag 2014/10 – 10/06/2014Verpleegkundige handelingen uitgevoerd door opvoeders
Vraag 2013/22 – 10/06/2014Controle van de medicatie
Vraag 2014/02 27/03/2014Bevriezen van wratten
Vraag 2014/05 – 10/06/2014Wondhechting door middel van lijm
Vraag 2014/07 – 10/06/2014Aftekenen van medicatie door een zorgkundige
Vraag 2013/19 – 21/01/2014Handelingen door een verpleegkundige gespecialiseerd in Intensieve zorgen en Spoedgevallenzorg
Vraag 2013/23 – 21/01/2014Manipulatie van een artificiële sfincter
Vraag 2013/14 – 21/01/2014Diverse verpleegkundige handelingen
Vraag 2013/15 – 21/01/2014Nursing stethoscope
Vraag 2013/17 – 21/01/2014Wondzorg door middel van bloemsuikerpasta
Vraag 2013/13 – 05/11/2013Spoelen poortkatheter
Vraag 2013/11 – 05/11/2013Zorgkundigen – medicatietoediening in de psychiatrie
Vraag 2013/12 – 05/11/2013Insuline inspuiting
Vraag 2013/06 – 05/11/2013Vaststellen van overlijden
Vraag 2013/07 – 05/11/2013A. Borstvoeding B. Handelingen van verpleegkundigen gespecialiseerd in pediatrie
Vraag 2013/09 – 05/11/2013Voedingsadvies door een verpleegkundige
Vraag 2013/10 – 24/09/2013Zorgkundige: geneesmiddelen
Vraag 2012/19 – 05/11/2013Verpleegkundige handelingen in audiologie
Vraag 2013/02 – 30/04/2013Staand order postoperatief pijnbeleid
Vraag 2013/03 – 30/04/2013Verwijderen van een IABP pomp
Vraag 2012/15 – 20/11/2013Inspuiten glucagon op school door een leerkracht
Vraag 2013/05 – 30/04/2013Submucosale infiltratie tandextractie hechting na extractie
Vraag 2012/18 – 30/04/2013Controle positie van de maagsonde
Vraag 2012/11 – 30/04/2013Luchtwegaspiratie door paramedici Voedsel-/vochttoediening in risicoloze situatie door logistiek assistent
Vraag 2012/14 – 20/11/2012PICC katheter
Vraag 2010/10 – 09/02/2012Toedienen contraststof in afwezigheid van arts
Vraag 2012/08 – 20/11/2012ECMO
Vraag 2012/09 – 20/11/2012Vacuüm therapie
Vraag 2012/10 – 20/11/2012Aspiratie door een technoloog medische beeldvorming
Vraag 2012/12 – 20/11/2012Gebruik screeningsprotocol diabetisch voet door een zorgkundige
Vraag 2012/03 – 20/11/2012Lijst van zorgkundige
handelingen
Vraag 2012/06 – 20/11/2012Aansprakelijkheid van de verpleegkundige betreffende medicatieverdeling
Vraag 2012/07 – 20/12/2012Verduidelijking van enkele technische handelingen
Vraag 2011/33 – 11/10/2012Aspiratie door een zorgkundige in gehandicaptenzorg
Vraag 2012/01 – 11/10/2012Aanduiden operatieplaats
Vraag 2012/02 – 11/10/2012Tandartsassistent in operatiekwartier
Vraag 2012/03 – 20/11/2012Kalinox
Vraag 2011/28 – 22/09/2011Hulp bij het toedienen van geneesmiddelen door zorgkundigen
Vraag 2011/29 – 09/02/2012Hyperbare therapie door ambulanciers
Vraag 2011/30 – 11/10/2012Bloedafname door een A2 verpleegkundige
Vraag 2011/31 – 08/05/2012Lijst verpleegkundige handelingen in aanwezigheid van arts
Vraag 2011/24 – 09/02/2012Toedienen aerosolmedicatie door kinesitherapeuten
Vraag 2011/25 – 09/02/2012Zuurstoftoediening door niet-verpleegkundigen
Vraag 2011/26 – 09/02/2012Acupunctuur door de verpleegkundige
Vraag 2011/21 – 09/02/2012Gebruik van een beademingsballon
Vraag 2011/22 – 09/02/2012Insulinetoediening door zorgkundigen
Vraag 2011/23 – 09/02/2012Insulinetoediening door opvoeders
Vraag 2011/16 – 09/02/2012Verpleegkundigen en zorgkundigen: procedure rond geneesmiddelen
Vraag 2011/18 – 09/02/2012Verwijderen van interscalene katheter voor logoregionale plexusverdoving: B2 of C?
Vraag 2011/19 – 09/02/2012Aspiratie van de luchtwegen door de kinesitherapeut
Vraag2011/20 – 09/02/2012Extubatie van een patiënt door een verpleegkundige gespecialiseerd in intensieve zorg en spoedgevallenzorg
Vraag 2011/13 – 16/06/2011Een Port-a-cath draaien: verpleegkundige of arts
Vraag 2011/14 – 09/02/2012Kinesitherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten: verpleegkundige handelingen in het kader van ADL
Vraag 2011/15 – 22/09/2011Aanleggen kleeftractie: verpleegkundige of medische handeling
Vraag 2011/09 – 16/06/2011Verzorging van de insteekplaats van een gastrostomiesonde door een zorgkundige
Vraag 2011/10 – 16/06/2011Blaassonde bij jongen: toevertrouwde medische handeling of technische verstrekking
Vraag 2011/11 – 22/09/2011Hulp bij het toedienen van geneesmiddelen door zorgkundigen
Vraag 2011/12 – 16/06/2011Toedienen van medicatie door de verpleegkundige in geval van een fout in het voorschrift – correctie van de arts afwachten?
Vraag 2011/06 – 22/09/2011Hulp bij het toedienen van geneesmiddelen door zorgkundigen
Vraag 2011/07 – 22/09/2011Hulp bij het toedienen van geneesmiddelen door zorgkundigen
Vraag 2011/08 – 16/06/2011Voedseltoediening door niet-verpleegkundigen (zorgkundigen / logistiek assistenten / vrijwilligers) – ondervoeding – risicoloze situaties
Vraag 2011/02 – 06/04/2011Bloeddrukmeting door de zorgkundige
Vraag 2011/03 – 22/09/2011Hulp bij het toedienen van geneesmiddelen door zorgkundigen
Vraag 2011/04 – 06/04/2011Nemen van uitstrijkjes uit neus en keel
Vraag 2011/05 – 06/04/2011Manuele verwijdering faecalomen – hygiënische zorg stoma
Vraag 2010/18 – 16/06/2011Toediening van insuline door opvoeders
Vraag 2010/19 – 22/09/2011Inschakelen van kinesitherapeuten in radiologie en radiotherapie
Vraag 2010/20 – 20/11/2012Botox injecties
Vraag 2011/01 – 06/04/2011Patiëntentransport pediatrie
Vraag 2010/13 – 06/04/2011Patiëntentransport pediatrie
Vraag 2010/14 – 22/09/2011Verduidelijking taken zorgkundige
Vraag 2010/15 – 22/09/2011Hulp bij toedienen van geneesmiddelen door zorgkundigen
Vraag 2010/17 – 09/02/2012Terugtrekken van een locoregionale catheter: B2-handeling?
Vraag 2010/08 – 11/10/2012EEG of EP door een niet-verpleegkundige. Acterieel bloedgas door een verpleegkundige.
Vraag 2010/11 – 11/10/2012Enkelarmindex
Vraag 2010/12 – 11/10/2012Intracaverneuze injectie
Vraag 2010/04 – 22/09/2011Verantwoordelijkheid orale medicatie zorgkundigen
Vraag 2010/05 – 06/04/2011Toepassing van “Low Level Lasertherapie” bij orale mucositis
Vraag 2010/06 – 06/04/2011Toepassing van “Low Level Lasertherapie” bij orale mucositis
Vraag 2010/07 – 05/02/2012Voeding geven aan een resident door een kinesist
Vraag 2010/01 – 22/09/2011Hulp bij het toedienen van geneesmiddelen door zorgkundigen
Vraag 2010/03 – 22/09/2011Inschakelen van kinesitherapeuten in radiologie en radiotherapie