24.09.2023   / recht & wetgeving

HBO5-opleiding verpleegkunde omgevormd naar opleiding basisverpleegkundige

Dit academiejaar verandert de HBO5-opleiding verpleegkunde naar de opleiding basisverpleegkunde. Die omvorming was nodig na een federale wetswijziging waarbij het beroep van verpleegkundige wordt opgedeeld tussen ‘basisverpleegkundige’ enerzijds en ‘verpleegkundige verantwoordelijk voor de algemene zorg’ anderzijds.

De HBO5-opleiding tot verpleegkundige werd georganiseerd door scholen voor voltijds secundair onderwijs in een samenwerkingsverband met een hogeschool. De opleiding begon oorspronkelijk als aanvullend secundair beroepsonderwijs en was toen gekend als de vierde graad verpleegkunde.

Maar volgens de Europese Commissie voldeed de HBO5-opleiding verpleegkunde niet aan de minimumopleidingseisen. Zo voorzag de opleiding onvoldoende opleidings- en stage-uren om aanspraak te kunnen maken op de Europese titel van ‘verpleegkundige’. De federale regering besloot om de opleiding om te vormen tot een nationaal beroep, waardoor niet langer aan alle Europese bepalingen en richtlijnen moet worden voldaan.

De opleiding basisverpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs duurt drie jaar. De opleiding maakt deel uit van het hoger onderwijs, maar studenten volgen ze in een school voor voltijds secundair onderwijs. Qua niveau situeert de opleiding zich tussen het secundair onderwijs en de professionele bacheloropleiding. Met een diploma als gegradueerde basisverpleegkunde kan iemand het beroep van basisverpleegkundige uitoefenen.

Het verschil met een professionele bacheloropleiding verpleegkunde is dat de studenten daar na afstuderen de titel ‘verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg’ krijgen en verantwoordelijk mogen zijn voor de organisatie en coördinatie van de verpleegkundige zorg.

De basisverpleegkundige en de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg zijn twee verschillende maar complementaire profielen.

Voor studenten die tijdens schooljaar 2022-2023 of eerder waren ingeschreven in de HBO5-opleiding verpleegkunde verandert er niets. Zij kunnen hun opleiding verder afwerken en zullen nog steeds afstuderen als verpleegkundigen verantwoordelijk voor algemene zorg.

Delen: Facebook - Twitter - Linked In