26.11.2021   / COVID-19

Zorgdruk-barometer

Vanuit het UZ Antwerpen is het initiatief genomen om een registratietool op te starten waarin alle Vlaamse zorgverleners (verpleegkundigen, artsen, […]

30.10.2021   / COVID-19

Boosterprik voor zorgpersoneel

30/10/2021 heeft het Interministerieel Overlegcomité Volksgezondheid beslist dat voor het zorgpersoneel er een extra prik met het coronavaccin komt in […]

2.10.2021   / COVID-19

Boost je veerkracht !

Van 1 tot 10 oktober: het FNBV ondersteunt de 10 daagse van de geestelijke gezondheidszorg. Klik voor meer informatie hier.

2.10.2021   / COVID-19, ZORG

Mensenrechten in WZC

De impact van COVID-19 maatregelen op de mensenrechten in woonzorgcentra. Je kan hier het resultaat van het kwalitatief onderzoek en […]

30.09.2021   / COVID-19

Vaccinatiegraad bij zorgverleners online.

Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) publiceert op kwaliteit.be de vaccinatiegraad van meerdere woonzorgcentra en ongeveer 80% van […]

2.09.2021   / beroepsbevordering, COVID-19

Save the Date: enquète Power to Care

Werk je in de zorg- of welzijnssector? Neem tussen 21 september en 4 oktober deel aan de enquête POWER TO […]

10.08.2021   / COVID-19

Mededeling FOD Volksgezondheid ivm verlenging erkenningen

Hebt u door de COVID-19-crisis geen permanente opleiding kunnen volgen voor het behoud van uw erkenning? Geen paniek, de beoefenaars […]

10.07.2021   / COVID-19

COVID-19: plafonds van de vergoeding voor vrijwilligers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de […]

22.06.2021   / COVID-19

Vereiste competenties bij toedienen vaccin.

Minister Frank Vandenbroucke vroeg 10 maart 2021 aan verschillende beroepsraden een advies over de vereiste competenties bij toedienen van vaccins […]

21.06.2021   / COVID-19

Oproep ivm Vrijwilligersvergoeding

Vele verpleegkundigen waaronder heel wat verpleegkundigen op (brug-)pensioen zetten zich momenteel in als vrijwilliger in de vaccinatie & testcentra en […]