23.09.2023   / recht & wetgeving

Uitbreiding van de criteria voor de registratie van zorgkundige

Het advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde (FRV) benadrukt de noodzaak van specifieke opleiding en competenties voor het beroep van zorgkundige. Het FRV benadrukt dat de huidige gezondheidszorgopleidingen, zoals vastgelegd in de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van gezondheidszorgberoepen, niet moeten worden aangepast om te voldoen aan de registratiecriteria voor zorgkundigen.

In plaats daarvan wordt voorgesteld dat potentiële kandidaten die zich willen registreren als ‘zorgkundige’ een aanvullende opleiding volgen, los van de bestaande gezondheidszorgopleidingen. Deze aanvullende opleiding zal zowel theoretische als klinische modules omvatten, met een specifieke focus op ouderenzorg.

Het advies onderstreept tevens dat het delegeren van verpleegkundige handelingen uitsluitend moet worden uitgevoerd door verpleegkundigen, zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 12 januari 2006. Deze bevoegdheid blijft ongewijzigd, ongeacht eventuele uitbreiding van registratiecriteria voor zorgkundigen.

Bekijk het advies hier

Delen: Facebook - Twitter - Linked In