Studienamiddag Patient empowerment

Erasmus Hogeschool Jette Laarbeeklaan 121, Jette

 27 oktober 2022. Patiënt Empowerment kan gedefinieerd worden als het proces dat leidt tot een gelijkwaardige relatie zorgvrager-zorgverstrekker. De zorgvrager […]

Euro40 – Euro75

Wat maakt een patiënt gelukkig?

De Zandloper Wemmel

Een levensweg naar doelgerichte zorg op mensenmaat. Voor meer info en registratie (gratis) zie evenementensite.

Gratis