2.01.2024   / recht & wetgeving

Voorontwerp wijziging uitoefening gezondheidszorgberoepen

Deze wet in België brengt aanzienlijke wijzigingen aan in de regulering van verpleegkundige praktijken. Belangrijke aspecten omvatten de uitbreiding van de definitie van verpleegkundige zorg, toestemming voor verpleegkundigen om medische handelingen uit te voeren op voorschrift van artsen, en de introductie van voorwaarden voor het delegeren van technisch-verpleegkundige taken aan andere zorgverleners binnen gestructureerde zorgteams. Daarnaast reguleert de wet de titel “verpleegkundig specialist”, vereist een masterdiploma in verplegingswetenschap en bepaalt de Koning de bijbehorende klinische activiteiten na advies van relevante raden.

Deze informatie wordt meegedeeld in het kader van de wet van 23 maart 2021 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector.

Mededeling en mogelijkheid tot reactie tot en met 08/12/2023 op dit e-mail adres: 

nurseinfo-noreply@health.fgov.be   

Bekijk het voorstel hier

Delen: Facebook - Twitter - Linked In