Verpleegkundigen

Verpleegkundigen


Diabetologie


Geriatrie


Oncologie


Palliatieve


Pediatrie


Peri-Operatieve Zorg


Psychiatrie


Spoed en IZ


Thuisverpleging

Disclaimer. We verzamelen op deze pagina’s alle relevante wetteksten voor verpleegkundigen. We doen dat als een service voor onze leden en doen ons best om volledig te zijn, maar kunnen dat niet garanderen. FNBV kan in geen geval verantwoordelijk/aansprakelijk gesteld worden in het geval er iets ontbreekt. Alles kan steeds geraadpleegd worden op onderstaande sites:
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid
https://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/gemeenschappe
n