deneutrale is de website van FNBV. Een vernieuwd actualiteiten platform waar je in de eerste plaats op de hoogte wordt gehouden van actuele thema’s en ontwikkelingen binnen onze sector. Via deneutrale willen we verpleegkundigen informeren, inspireren en samen brengen. Tegelijk lees je hier over onze dagelijkse werking in functie van ons beroep en de mensen die het uitoefenen.

over FNBVlidmaatschap

 • thema's

 • Met deneutrale willen we in de eerste plaats elke verpleegkundige informeren én op de hoogte houden van alle huidige ontwikkelingen. Tegelijk geven we graag mee wat wij als beroepsvereniging in praktijk doen in functie van de verpleegkunde en de mensen die het uitoefenen. Via onderstaande thema’s kan je makkelijk naar de items die jou meest aanbelangen of interesseren.

 • beroepsbevordering
  Berichten omtrent de continue ontwikkeling van jouw kennis en vaardigheden vind je hier gebundeld. Naast info over webinars, online congressen, opleidingen, enz… lees je hier ook wat wij als beroepsvereniging doen om ons beroep verder uit te diepen en de kwaliteit op de werkvloer te verbeteren.
  beroepsrisico's
  Verpleegkundige beroepen gaan gepaard met risico’s. Zeker nu we dagelijks direct of indirect met COVID-19 worden geconfronteerd. Lees hier onze berichten rond ziekten, ongevallen, aansprakelijkheid, verzekeringen, enz…
  COVID-19
  In het hele land staan verpleegkundigen in de frontlinie. Kijk hier voor alle relevante up-to-date berichtgeving omtrent het coronavirus.
  ethiek
  Verpleegkundigen zijn zorggevers. Ons beroep is ethisch geladen en daarom geven we hier ook aandacht aan zorgethiek als invalshoek. Zorgethiek is te omschrijven als een normatieve ethische theorie die als hoogste goed heeft het gericht zijn op het behoeden van de kwetsbare en kostbare menselijkheid van zwakke mensen én van hen die voor hen zorgen (Bert Vanderhaegen: Ethisch Reflecteren)
  Geen categorie
  gezondheidsbeleid
  De stem van verpleegkundigen laten horen via diverse raden en commissies en actieve participatie in het gezondheidsbeleid. Dat is wat wij nastreven. Berichtgevingen, korte verslagen, doorbraken, nieuwe ontwikkelingen, … alle actuele inspanningen van FNBV volg je hier vanop de eerste rij.
  netwerking
  Je netwerk uitbreiden, nieuwe contacten leggen (op locatie of digitaal), ervaringen en kennis uitwisselen. FNBV houdt je hier graag op de hoogte van alle mogelijkheden. Kijk ook zeker eens in de agenda voor opleidingen, vormingen, …
  nieuws vanuit FNBV
  Onze vereniging staat nooit stil en laat van zich horen. Wat beweegt er intern? Hoe staan we tegenover sommige beslissingen, ontwikkelingen of voorstellen? Wat willen we daarover communiceren. Je leest het hier.
  pluralisme
  Pluralistisch kijken op de totale gezondheidszorg. Dat doet FNBV. Dit betekent kritisch, vrij van belemmeringen en dogma’s, in dialoog met en ruimte biedende aan vertegenwoordigers van alle culturen en levensbeschouwingen. Berichten die deze visie verduidelijken, ondersteunen en kracht geven vind je hier verzameld.
  recht & wetgeving
  Actuele berichten rond wet- en rechtgeving voor verpleegkundigen lees je onder dit thema. Wens je relevante wetteksten voor verpleegkundigen te raadplegen, klik hier. Vragen kan je stellen via Diensten-Juridsch advies.
  vertegenwoordiging
  Individuele leden van FNBV (kunnen) worden gemandateerd om jouw stem in federale of regionale beleids- en beslissingsorganen te vertegenwoordigen. Alle berichtgeving omtrent deze vertegenwoordiging lees je hier. Het FNBV heeft vertegenwoordigers in:
  • Raad van Bestuur, Dagelijks Bestuur en Nederlandstalige kamer AUVB
  • De Federale Raad voor Verpleegkunde
  • De Federale Raad voor de Vroedvrouwen
  • Federaal borstvoedingscomitee
  • Federale werkgroep Vorming
  • De Technische Commissie voor Verpleegkunde
  • De Federale Raad voor de Kwaliteit van de Verpleegkundige Activiteit
  • Multipartite structuur voor ziekenhuizen
  • Nationale raad voor ziekenhuisvoorziening en erkenning
  • De Erkenningscommissies
  • De Provinciale Geneeskundige Commissies
  • RIZIV Conventiecommissie Thuisverpleegkundigen
  • Kamer van beroep Thuisverpleging
  • Profielcommissie Thuisverpleegkundigen
  • Algemene Raad RIZIV
  • Verzekeringscomitee RIZIV
  • Kamer 1ste aanleg (RIZIV)
  • Kamer van beroep (RIZIV)
  zorg en vormingen
  Via de FNBV website geven we ook plaats aan relevante publicaties of berichten die van belang zijn voor de verpleegkundige praktijk en de kwaliteit van zorg.