19.11.2023   / gezondheidsbeleid

Herinnering aan het belang van het melden van bijwerkingen

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)Het FAGG is de bevoegde instantie voor de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid […]

30.08.2023   / gezondheidsbeleid

Thuishospitalisatie voor oncologie en antibioticatherapie

Sinds 1 juli 2023 kan je als patiënt thuis zorg krijgen die tot nu enkel mogelijk was in het ziekenhuis. […]

28.06.2023   / gezondheidsbeleid

Vanaf 1 juli antibioticakuur of chemotherapie thuis

Minister Frank Vandenbroucke en het RIZIV laten weten dat patiënten vanaf 1 juli 2023 de mogelijkheid hebben om bepaalde behandelingen […]

26.06.2023   / gezondheidsbeleid

Nieuwe wending WUG -Wet op Uitoefenen van de Gezondheidszorgberoepen

Wetsontwerp wijzigt wet op de uitoefening van de gezondheidsberoepen. Niet alleen “de basisverpleegkundige”, maar ook aanpassingen voor de klinisch verpleegkundige […]

23.06.2023   / gezondheidsbeleid

Kamer keurt beroep ‘basisverpleegkundige’ goed

De plenaire vergadering van de Kamer heeft donderdagavond het licht op groen gezet voor de creatie van het beroep van […]

5.12.2022   / gezondheidsbeleid

Publicatie Basisscenario’s verpleegkundigen 2018-2043

Op basis van de beschikbare gegevens 2018-2019 heeft de FOD Volksgezondheid enkele basisscenario’s ontwikkelt met betrekking tot de zorgvraag en […]

1.03.2022   / gezondheidsbeleid

Inspectieverslagen Vlaamse WZC

Vanaf 1 maart kunnen de verslagen van inspecties in de Vlaamse woonzorgcentra teruggevonden worden op de website van Zorginspectie. Daarin […]

21.09.2021   / gezondheidsbeleid

Dementieplan Vlaanderen 2021-2025

Nav de Wereld Alzheimer dag op 21 september 2021 heeft Min. W. Beke het Dementieplan 2021-2025 voorgesteld. Dit plan kwam […]

2.09.2021   / gezondheidsbeleid

Het multidisciplinair gedeeld medicatieschema.

Via deze link open je het document van het Riziv dat als doel heeft de rollen en verantwoordelijkheden te verduidelijken […]

29.01.2021   / gezondheidsbeleid

Verpleegkunde blijft grootste knelpuntberoep

De VDAB publiceert jaarlijks een lijst met beroepen waarvan de werkgevers het moeilijk hebben om hun vacatures in te vullen […]