5.12.2022   / gezondheidsbeleid

Publicatie Basisscenario’s verpleegkundigen 2018-2043

Op basis van de beschikbare gegevens 2018-2019 heeft de FOD Volksgezondheid enkele basisscenario’s ontwikkelt met betrekking tot de zorgvraag en […]

1.03.2022   / gezondheidsbeleid

Inspectieverslagen Vlaamse WZC

Vanaf 1 maart kunnen de verslagen van inspecties in de Vlaamse woonzorgcentra teruggevonden worden op de website van Zorginspectie. Daarin […]

21.09.2021   / gezondheidsbeleid

Dementieplan Vlaanderen 2021-2025

Nav de Wereld Alzheimer dag op 21 september 2021 heeft Min. W. Beke het Dementieplan 2021-2025 voorgesteld. Dit plan kwam […]

2.09.2021   / gezondheidsbeleid

Het multidisciplinair gedeeld medicatieschema.

Via deze link open je het document van het Riziv dat als doel heeft de rollen en verantwoordelijkheden te verduidelijken […]

29.01.2021   / gezondheidsbeleid

Verpleegkunde blijft grootste knelpuntberoep

De VDAB publiceert jaarlijks een lijst met beroepen waarvan de werkgevers het moeilijk hebben om hun vacatures in te vullen […]

3.01.2021   / COVID-19, gezondheidsbeleid

Ziekenhuiscapaciteit tijdens pandemie: rapport KCE

Na afloop van de eerste coronagolf kreeg het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) de opdracht om de werking en […]

18.11.2020   / gezondheidsbeleid

Beleidsverklaring Minister van Volksgezondheid

De beleidsverklaring van de Minister van Volksgezondheid van 5 november 2020.We kijken uit naar de belofte om “investeren om de […]

18.11.2020   / gezondheidsbeleid

Oproep tot uitbreiding aanmoedigingspremie

Oproep tot uitbreiding van de aanmoedigingspremie (toegekend door de Federale regering) tot alle sectoren van de gezondheids- en welzijnszorg OOK […]

12.11.2020   / gezondheidsbeleid, netwerking

Veel geklapt, dankjewel, zet verpleeg(zorg)kundigen nu op de lijst van zware beroepen!

Collega’s uit het Middelheimziekenhuis zijn een petitie gestart met de vraag om verpleegkunde te erkennen als zwaar beroep en een risicopremie […]

3.11.2020   / beroepsbevordering, COVID-19, gezondheidsbeleid, vertegenwoordiging

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot de Staalname COVID

Op 19/10/2020 formuleerde de Techniche Commissie voor Verpleegkunde dit advies betrekking tot de Staalname COVID De Technische Commissie voor Verpleegkunde […]