12.01.2021   / COVID-19

Vaccinatie draaiboek

Het agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse Overheid heeft het draaiboek voor toediening van het Pfizer vaccin geüpdated. Je […]

12.01.2021   / COVID-19

Resultaten enquête ‘Power to care’

Op de website van de ZorgSamen kan je de resultaten terugvinden van de periodieke bevraging van zorgverleners tijdens de COVID19 […]

12.01.2021   / COVID-19, nieuws vanuit FNBV

Veerkracht voor iedereen in zorg en welzijn

Steunpunt Geestelijke Gezondheidszorg geeft info en tips tbv gezondheidswerkers in alle settings om voldoende veerkracht te behouden. Ook het Rode […]

12.01.2021   / COVID-19

Persmededeling van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommisariaat Corona

Mededeling ivm de vaccinatiestrategie. Zie hier.

7.01.2021   / COVID-19

Omzendbrief betreffende de wet van 6 november 2020

Minister Vandenbroucke heeft in een omzendbrief het doel, de draagwijdte en het operationeel kader verduidelijkt waar en welke verpleegkundige handelingen […]

6.01.2021   / COVID-19, recht & wetgeving

13 December 2020- uitvoeringsbesluit van het artikel 3, § 2 van de wet van 6 november 2020.

Met dit besluit regelt de Minister de modaliteiten waarbij, ikv de COVID maatregelen, verpleegkundige handelingen tijdelijk kunnen uitgevoerd worden door […]

6.01.2021   / recht & wetgeving

Advies 2020 02 van de Technische Commissie voor Verpleegkunde mbt de verpleegkundig specialist

De gezamenlijke werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Hoge raad van artsen-specialisten en van huisartsen, van de Technische Commissie voor […]

4.01.2021   / beroepsbevordering, recht & wetgeving, vertegenwoordiging

Advies FRV 2020-04 betreffende de verpleegkundig specialist

Advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde betreffende het ontwerpadvies van de werkgroep samengesteld uit leden van de Federale Raad […]

3.01.2021   / COVID-19, gezondheidsbeleid

Ziekenhuiscapaciteit tijdens pandemie: rapport KCE

Na afloop van de eerste coronagolf kreeg het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) de opdracht om de werking en […]

28.12.2020   / nieuws vanuit FNBV

Nieuwjaarsboodschap

Beste collegae verpleegkundigen, Toen de WHO het jaar 2020 uitriep tot het Internationaal Jaar van de Verpleegkunde vermoedde niemand dat […]