Nuttige links

1. Algemeen

1.1 Nationaal
1.2 Internationaal
 • EFN: European Federation of Nurses Associations
 • MedSkills: European Standard for Evidence Based Medical Skills
 • LPNtoBSNonline: 99 Best Journals & Publications for Nurses

2. Verpleegkunde/Vroedkunde

2.1 Geriatrie
2.2    Pediatrie
2.3    Psychiatrie
2.4    Spoed en IZ
 • UZ Gent Urgent: Protocollen en hulpmiddelen bij medische urgenties
 • VVVS: Vlaamse Vereniging van Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg
 • VVIZV: Vlaamse Vereniging van Intensieve Zorgen Verpleegkundigen
2.5    Thuisverpleging
2.6    Vroedkunde

3.    Onderwerpen

3.1    Cardiologie
 • www.kinderhart.be: website UZ Gent:alles over aangeboren hartafwijkingen, inclusief cursus voor verpleegkundigen (onder professionals)
3.2    Endocrinologie
 • www.diabetes-vdv.be: Vlaamse diabetesvereniging
 • www.vdka.be: Vlaamse diabetescentra voor kinderen en adolescenten
 • www.zorgtraject.be: de samenwerking tussen patiënten met een chronische ziekte, hun huisarts, specialist en andere gezondheidswerkers zo goed mogelijk organiseren voor een kwalitatieve opvolging van de patiënt
 • www.gezondweb.be: gezondheidswebsite van ziekenfonds Bond Moyson
 • DSD: Disorders of sex development
3.3   Zeldzame ziekten
 • Orphanet: inventaris en classificatie van zeldzame ziektes
3.4    Ethiek
 • www.demaakbaremens.org: VZW wil het brede publiek kritisch en correct informeren over de medische en biotechnologische ontwikkelingen en de ethische vragen die zich daarbij stellen.
3.5    Genetica
3.6    Infectieziekten
3.7    Hematologie/Oncologie
3.8    Liga’s
3.9    Muco
 • www.muco.be: website met allerhande informatie over mucoviscidose
3.10    Nefrologie
3.11   Neurologie
3.12     Ombudsdienst
3.13    Pijn
3.14    Pneumologie / Immunologie
3.15    Reanimatie
3.16     Reumatologie
3.17  Seksualiteit
3.18    Beroepsverenigingen
 • AUVB: Algemene Unie der Verpleegkundigen Van België
 • ACN: Association belge des praticiens de l’art infirmier
 • FNIB: Fédération nationale des infirmières de Belgique
 • KPVDB: Deutschsprachige Krankenpflegevereinigung in Belgien
 • FNBV: Federale Neutrale Beroepsvereniging voor Verpleegkundigen
 • NVKVV: Nationaal verbond van katholieke Vlaamse verpleegkundigen en vroedvrouwen
 • AFIP: Association francophone des infirmières spécialisées en santé mentale et psychiatrique
 • AFISCEP: Association francophone d’infirmiers(ères) en stomathérapie, cicatrisation et plaies Belgique
 • AFISO: Association francophone des infirmières de salle d’opération de Belgique
 • AFISTEB: Association francophone des infirmiers de santé au travail en Belgique
 • AFIU: Association francophone des infirmier(e)s d’urgence
 • AIEP: Association d’infirmier(e)s spécialisé(e)s en éducation du patient
 • AIEVV: Association belge des infirmier(e)s en endoscopie
 • AISPN: Association des Infirmiers Spécialisés en Pédiatrie et Néonatalogie
 • BVEV: Belgische vereniging van endoscopieverpleegkundigen
 • VOGV: Belgische vereniging gipsverbandmeesters
 • BVNV: Belgische vereniging voor neuro-verpleegkundigen
 • BVPV: Belgische vereniging van pneumologie verpleegkundigen
 • BVRV: Belgische vereniging voor revalidatie verpleegkunde
 • BWGCVN: Belgische Werkgroep voor Cardiovasculaire Verpleegkunde
 • ORPADT: Organisatie van het paramedisch personeel der dialyse- en transplantatiecentra
 • UROBEL: Belgische vereniging voor urologisch verpleegkundigen en aanverwanten
 • SBIP: Société belge des infirmiers pneumologie
 • SIZ-Nursing: Société des infirmiers et infirmières de soins intensifs
 • VBVK:Vlaamse beroepsvereniging voor verpleegkundig kaderpersoneel
 • VBZV: Vlaamse beroepsvereniging voor zelfstandige verpleegkundigen
 • AIIB-VUKB: Association des infirmières indépendantes de Belgique – Vereinigung Unabhängiger Krankenplegerinnen Belgiëns
 • VLAS: Vlaamse stoma verpleegkundigen
 • VVBV: Vlaamse vereniging van verpleegkundigen in de bedrijfsgezondheidszorg
 • VVIZV: Vaamse vereniging van intensieve zorgen verpleegkundigen
 • VVOV: Vereniging van Vlaamse operatieverpleegkundigen
 • VVRO: Vereniging voor verpleegkundigen radiotherapie en oncologie
 • VVVS: Vlaamse vereniging voor verpleegkundigen spoedgevallenzorg
 • ComPAs: Association belge des praticiens de l’art infirmier exerçant auprès des personnes âgées
3.19     Wondzorg
3.20     Levenseinde
3.21     Allerlei