20.10.2022   / nieuws vanuit FNBV

Zelf aan te vragen: Uitbetaling premie afstuderende bachelor verpleegkundigen

Opgelet: ben je vorig academiejaar 2021-2022 afgestudeerd als bachelor verpleegkundige dan heb je recht op een premie/onkostenvergoeding van 1000 Euro. […]

31.05.2022   / nieuws vanuit FNBV

Pas afgestudeerd en op zoek naar een beroeps-aansprakelijkheidsverzekering?

Het FNBV sloot een overeenkomst af met AMMA om haar leden de kans te geven een beroepsverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) af […]

18.05.2022   / nieuws vanuit FNBV

Ontvangst door Koningin Mathilde

Ter gelegenheid van 100 jaar FNBV/FNIB werd onze voorzitter Hilde Driessens en FNIB voorzitter Adrien Dufour gisteren ontvangen door Hare […]

17.05.2022   / nieuws vanuit FNBV

Getuigenis van een verpleegkundige op rust

Ter gelegenheid van 100 jaar FNBV stonden we tijdens onze Academische Zitting ook even stil bij de geschiedenis van de […]

16.05.2022   / nieuws vanuit FNBV

Prijs Verpleegkundige(n) van het jaar

Op de Academische Zitting van 12 mei 2020 t.a.v. 100 jaar FNBV werd de prijs van de verpleegkundige van het […]

13.05.2022   / nieuws vanuit FNBV

Toespraak Dr.Hans Kluge (WHO)

Tijdens de academische zitting van 12 mei 2022 ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan FNBV – FNIB sprak Dr.Hans […]

12.05.2022   / nieuws vanuit FNBV

12 mei 2022

Beste collega’s geniet van jullie feestdag!

10.05.2022   / nieuws vanuit FNBV

Ontvangst van officiële documenten via eBox

Voortaan kan elk officieel document van de FOD Volksgezondheid via eBox naar de gezondheidsbeoefenaars worden gestuurd. Activeer uw eBox om […]

28.04.2022   / nieuws vanuit FNBV

Een veiligere zorg en aangenamere werkdruk in de verpleegkunde?

In deze link wordt kort de huidige problematische werkdruk onderlijnd mede door een pijnlijke getuigenis van een collega verpleegkundige. Het […]

25.04.2022   / nieuws vanuit FNBV

100 jaar FNBV

Via deze videoboodschap benadrukt Hilde Driessens, huidige Voorzitster FNBV, het belang van een Neutrale, Pluralistische beroepsvereniging. Klik hier voor het […]