Privacy en Cookie Verklaring

Privacy Verklaring

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

FNBV VZW
Mermansstraat 17
2300 Turnhout

Ondernemingsnr. 0434 989 075

Contact e-mailadres: info@fnbv.be

  1. PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die worden beheerd door ‘FNBV VZW’ via de inschrijving op de website van onze beroepsvereniging. Het handelt hier om een registratie als lid van het FNBV.

Deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de GDPR (Algemene Verordering Gegevensbescherming) van 27 april 2016 (Verordering EU 2016/679)

  1. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

In deze privacyverklaring hebben persoonsgegevens betrekking op informatie die het mogelijk maken om u te identificeren. Een identificeerbaar persoon is iemand die geïdentificeerd kan worden, het zij direct of indirect, in het bijzonder door het verwijzen naar een identificatienummer of naar één of meerdere factoren die gelinkt zijn aan fysieke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit. Een typisch voorbeeld van persoonlijke gegevens zijn uw naam en e-mailadres.

  1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE?

Wij verzamelen persoonsgegevens vanuit de volgende bronnen:

  • Alle persoonsgegevens die u zelf inbrengt/beheert op onze website waarvan u gebruik maakt op basis van uw vrije keuze betreft lidmaatschap of juridisch advies.
  • Persoonsgegevens die we verzamelen in een nominatieve lijst wanneer u verzoekt om lid te worden van onze beroepsvereniging.
  • De persoonsgegevens worden enkel bewaard en verwerkt voor de periode die vereist is om het doel van de verwerkingen te bereiken. Daarna worden de gegevens door ons gewist.
  1. MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden aan GEEN derden (noch fysieke personen, nog rechtspersonen) doorgegeven. Wij verkopen geen gegevens, wij stellen aan niemand gegevens ter beschikking.

Hier is slechts één uitzondering op: uw (facturatie) gegevens worden door ons ter beschikking gesteld aan onze penningmeester en aan ons boekhoudkantoor. Uw factuurgegevens worden hen ter beschikking gesteld met als enige doel dat zij onze boekhouding kunnen voeren.

Onze leden van het dagelijks bestuur (zie statuten) hebben toegang tot uw persoonsgegevens als lid van het FNBV die u zelf hebt ingebracht via de inschrijving op onze website als lid.

Dit is eveneens zo als u om juridisch advies vraagt via onze website.

Wij verkopen (of verhuren) geen persoonsgegevens aan andere dienstverleners. In geen geval delen wij uw gegevens met derde partijen die niet voldoen aan de GDPR.

  1. NAAR WAAR TRANSFEREREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw gegevens worden verwerkt en opgeslagen op onze ledenlijst op het adres van de VZW. Enkel de leden van het dagelijks bestuur hebben hier toegang toe. We transfereren enkel deze gegevens onderling met als doel het ledenbestand te optimaliseren.

  1. WELKE RECHTEN HEBT U?

U hebt het recht om op elk moment kennis te nemen van uw persoonsgegevens en indien nodig ze te kunnen aanpassen. U kan dit doen door een mail te sturen naar info@fnbv.be.

6.1 U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan het FNBV. Daarnaast heeft u steeds het recht om FNBV te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Voor zover het platform waarvan u gebruik maakt u de mogelijkheid biedt om dit zelf te doen, dient u dit evenwel zelf te doen via  http://www.fnbv.be

6.2 U kan uw rechten uitoefenen door het FNBV daartoe te contacteren, hetzij per mail naar info@fnbv.be , per post naar de Mermansstraat 17, 2300 Turnhout.

6.3 U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. 02 274 48 00, e-mail commiccion@privacycommission.be

Wijzigingen in het privacybeleid

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan de gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste aanpassing van deze verklaring wordt onderaan de pagina aangegeven. Tenzij anders wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle persoonsgegevens die de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van de leden en gebruikers van de website heeft opgeslagen.

GOOGLE ANALYTICS

Deze website gebruikt Google Analytics, een service voor webanalyse die Google Inc. (“Google”) aanbiedt. Google Analytics gebruikt “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en de website helpen te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die het cookie genereert over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgegeven en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten op te stellen over de site-activiteit voor de uitbaters van de site en om andere diensten te verstrekken die met activiteit op de site en internetgebruik te maken hebben. Google kan deze informatie ook aan derden overmaken waar de wet dat eist of waar derden de informatie voor Google verwerken. Google koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens waarover Google beschikt. U kan het gebruik van cookies weigeren door bepaalde instellingen op uw browser te selecteren. Let wel: dit kan ervoor zorgen dat u niet alle functies op deze site kan gebruiken. Door deze website te gebruiken geeft u toestemming aan Google om uw gegevens door Google te laten gebruiken zoals hierboven beschreven. Meer informatie over Google Analytics opt-out.

COOKIE POLICY

Wat zijn cookies?Cookies zijn tekstbestanden die lokaal op uw computer worden opgeslagen om verschillende redenen. Op deze website (www.fnbv.be) gebruiken we tracking-, tijdelijke en technische cookies. Wat is het verschil tussen tracking-, tijdelijke en technische cookies?

TRACKING COOKIES

Op (www.fnbv.be) gebruiken we cookies van Google Analytics. Zo kunnen we gegevens verzamelen over hoe u onze website gebruikt. Volgende trackingcookies van Google Analytics gebruiken we: _ga, _gat

TIJDELIJKE COOKIES
Tijdelijke cookies, of session cookies, zorgen ervoor dat u sneller en efficiënter kunt surfen op de website. Alleen informatie relevant voor uw bezoek wordt opgeslagen en gebruikt.

TECHNISCHE COOKIES
Deze zijn handig om bijvoorbeeld uw taalkeuze te onthouden.

WIL JE LIEVER GEEN COOKIES?

De cookies die wij op www.fnbv.be gebruiken verbeteren uw surfervaring en zorgen ervoor dat we beter kunnen zien hoe u onze website gebruikt. In onze Privacystatement kunt u lezen hoe we met uw gegevens omgaan.

Wilt u geen cookies meer dan kunt u deze verwijderen en uit zetten. Wij verwijzen u graag door naar de officiele websites van uw gebruikte browser om te ontdekken hoe u cookies niet langer meer moet toestaan. Aangezien browsers en instellingen steeds worden aangepast is het voor FNBV niet mogelijk om deze informatie zelf bij te houden.

Versiedatum van dit document: 17 mei 2018