RIZIV

RIZIV

RIZIV – Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt tegemoet in de prijs van bepaalde verstrekkingen die u mag verlenen. Deze pagina bundelt de informatie die u nodig hebt om de reglementering correct te kunnen toepassen. U vindt hier https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/default.aspx  de documenten en webtoepassingen die u nodig hebt voor de uitoefening van uw beroep als zelfstandig verpleegkundige  en/of om met het RIZIV te communiceren.

Uitoefening van uw beroep

U vindt hier de info over de administratieve aspecten van uw beroep, onder meer over de stappen die u moet zetten om uw beroep te kunnen uitoefenen (erkenning, RIZIV-nummer). U vindt hier ook info over het bestellen van getuigschriften of hoe u een adreswijziging of andere informatie meedeelt. https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/default.aspx

 • Hoe een RIZIV-nummer krijgen?
 • Een zorgkundige integreren in uw equipe
 • Bestellen van getuigschriften
 • Hoe de zorg aanrekenen?
 • Hoe aan RIZIV uw contactadres  en uw financiële gegevens  via MyRiziv mee te delen ?
 • Referentieverpleegkundigen  inzake wondzorg en diabetologie
 • Verpleegkundige groepen
 • Reclame maken (Publiciteit)
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • De afrondingsregels toepassen op het bedrag dat uw patiënt betaalt

We geven u ook informatie over de reglementaire bepalingen die u moet respecteren o.a. in het kader van de relatie met uw patiënten

Een RIZIV-nummer krijgen als verpleegkundige

U hebt een RIZIV-nummer nodig om verpleegkundige nomenclatuurverstrekkingen aan de verzekering voor geneeskundige verzorging te kunnen attesteren en de verzekering uw patiënten te laten terugbetalen.

Op deze pagina vindt je: https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/riziv-nummer.aspx

Reglementaire bepalingen die u moet respecteren o.a. in het kader van de relatie met uw patiënten https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/default.aspx

 • Hoe de zorg aanrekenen?
 • Hoe factureren?
 • Overeenkomst die gesloten is tussen de organisaties van de verpleegkundigen en de verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) : overeenkomst (gecoördineerde versie vanaf 1 april 2016) en toetredingsformulier tot de overeenkomst.
 • Geen derdebetalersregeling : het getuigschrift voor verstrekte zorg dat u opgesteld hebt, moet u binnen de 2 maanden nadat u de zorg verleend hebt, aan uw patiënt geven zodat hij zelf de terugbetaling via het ziekenfonds kan aanvragen
 • Derdebetalersregeling: of u alleen of in een verpleegkundige groep  met derdebetalersnummer werkt, u moet de facturatie in het kader van de derdebetalersregeling doen  via het elektronisch netwerk MyCareNet https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/mycarenet-thuisverpleegkundige.aspx
 • Als u factureert via MyCareNet, dan hoeft u vanaf 1 juli 2015 geen getuigschriften voor verstrekte hulp meer op te sturen naar de ziekenfondsen. Ook de verzamelstaten hoeft u  in dat geval niet meer op te sturen (art. 6, § 1bis van het reglement van 28 juli 2003).
 • Als u de elektronische derdebetalersregeling toepast, dan bent u vanaf 1 oktober 2017 verplicht om de identiteit van uw patiënt bij elk patiëntencontact te verifiëren.
 • Specifieke modaliteiten derdebetalersregeling voor verpleegkundigen
 • U moet in bepaalde situaties aan de patiënt een bewijsstuk  uitreiken, waarop duidelijk het te betalen bedrag, de tegemoetkoming van het ziekenfonds, enz. vermeld zijn.
 • Instructies facturatie via elektronische drager

Werken in groeperingen van verpleegkundigen met een groepsnummer voor derdebetalersregeling

Door de toekenning van een groepsnummer kunnen verschillende verpleegkundigen die de derdebetalersregeling toepassen,  de verstrekkingen op één bankrekeningnummer laten uitbetalen.

Op deze pagina https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/verpleegkundigen-werken-groeperingen-derdebetalersregeling.aspx  vindt u alle informatie en formulieren mbt;

 • Hoe kunnen verpleegkundigen een groepsnummer voor derdebetalersregeling krijgen?
 • Moet u zich als vennootschap vestigen?
 • Hoe de verleende zorg factureren ?
 • Wie moet de verleende zorg factureren?
 • Te bewaren interne documenten in het kader van de facturatie
 • Wat is de procedure om één of meer gegevens van de groepering te wijzigen ?

Verstrekkingen door een verpleegkundige, tarieven en  tegemoetkomingen

Info over de verstrekkingen die u kan/mag verlenen in het kader van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en over de tarieven en tegemoetkomingen van die verstrekkingen door de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

Financiële hulp

Als verpleegkundige hebt u recht op bepaalde financiële tegemoetkomingen van het RIZIV.

Deel uw financiële gegevens mee via MyRiziv. https://www.riziv.fgov.be/nl/toepassingen/Paginas/my-riziv.aspx

Zorgkwaliteit

De projecten die hier vermeld zijn, willen de zorgkwaliteit verbeteren.

Vertegenwoordiging van zelfstandige verpleegkundigen op het RIZIV

Het RIZIV stelde een procedure op om de vertegenwoordigers van de zelfstandige thuisverpleegkundigen in de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen aan te duiden. Dit laat ook toe de zelfstandige verpleegkundigen als leden van een beroepsorganisatie te tellen.

https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/vertegenwoordiging-thuisverpleegkundigen-riziv.aspx

Algemene informatie

Contacten met het RIZIV         

 1. Afdeling verpleegkundigen

Indien u praktische vragen hebt inzake de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kunt u het administratief team contacteren:

E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u

Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.

Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres :

RIZIV – Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling verpleegkundigen

Tervurenlaan 211

1150 Brussel

 • Regelgeving inzake verpleegkundigen

​Indien u vragen hebt over de inhoud van de overeenkomst of van de nomenclatuur kunt u de medewerkers contacteren op het volgende mailadres : nursenom@riziv-inami.fgov.be

Disclaimer. We verzamelen op deze pagina’s alle relevante wetteksten voor verpleegkundigen. We doen dat als een service voor onze leden en doen ons best om volledig te zijn, maar kunnen dat niet garanderen. FNBV kan in geen geval verantwoordelijk/aansprakelijk gesteld worden in het geval er iets ontbreekt. Alles kan steeds geraadpleegd worden op onderstaande sites:
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid
https://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/gemeenschappe
n