10.10.2023   / recht & wetgeving

Toedienen van vaccin door verpleegkundigen in apotheek

ONWETTELIJKE UITOEFENING VAN DE VERPLEEGKUNDE

FNBV wil verpleegkundigen die op zelfstandige basis of als loontrekkende
vaccins toedienen in een apotheek mogelijks een onwettelijke uitoefening van
de verpleegkunde stellen en strafbaar zijn.
De technische lijst van verpleegkundige handelingen zoals voorzien in de
WUG-wet bepaalt dat; “verpleegkundigen mogen vaccineren mits voorschrift
van de arts”.
Als men als verpleegkundige griepvaccin of covid-vaccin gaat toedienen in een
apotheek, ben je niet in het bezit van een voorschrift van de arts en overtreed
je de WUG-wet.
Apothekers zijn enkel gemachtigd om het griepvaccin te leveren en mits
bijkomende opleiding ze toe te dienen. Zij zijn niet gemachtigd om een medisch
voorschrift voor een verpleegkundige af te leveren.

Delen: Facebook - Twitter - Linked In