12.11.2023   / recht & wetgeving

Juridische wijzigingen in de sector

Recentelijk gepubliceerde besluiten omvatten aanpassingen in de nomenclatuur van medische verstrekkingen voor verplichte ziekteverzekering en definiëren technische verstrekkingen voor basisverpleegkundigen.

Lees het besluit hier

Het eerste besluit introduceert een nieuwe verstrekking voor het plaatsen van intra-arteriële katheters met bloeddrukmonitoring, met duidelijke beperkingen op specifieke medische ingrepen.

Het tweede besluit biedt richtlijnen voor basisverpleegkundigen over het autonoom en in teamverband uitvoeren van technische procedures, met een nadruk op gedetailleerde uitvoeringsprotocollen voor verschillende medische handelingen.

Deze recente regelgeving benadrukt nauwkeurig de bevoegdheden van medische en verpleegkundige professionals en stelt gedetailleerde procedures vast voor diverse medische scenario’s.

Delen: Facebook - Twitter - Linked In