2.09.2021   / gezondheidsbeleid

Het multidisciplinair gedeeld medicatieschema.

Via deze link open je het document van het Riziv dat als doel heeft de rollen en verantwoordelijkheden te verduidelijken van alle zorgactoren rond het gedeeld medicatieschema van de patiënt zoals het nu is in de huidige situatie (2021).

Verpleegkundigen kunnen hier, naast het gebruik van de tool, een belangrijke taak opnemen bij de ondersteuning van de zorgvragers.

Delen: Facebook - Twitter - Linked In