26.06.2023   / gezondheidsbeleid

Nieuwe wending WUG -Wet op Uitoefenen van de Gezondheidszorgberoepen

Wetsontwerp wijzigt wet op de uitoefening van de gezondheidsberoepen.

Niet alleen “de basisverpleegkundige”, maar ook aanpassingen voor de klinisch verpleegkundige onderzoeker.

De “BASISVERPLEEGKUNDIGE” en nieuwe titel voor HBO5 verpleegkundigen vanaf  2023-2024.

De basis verpleegkundigen oefent autonoom de NIET-COMPLEXE zorg uit.
Wanneer men spreekt van COMPLEXE ZORG, dan werkt de basisverpleegkundige binnen een gestructureerd zorgteam nauw samen met verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg of met de arts.

Bekwaamheid en bevoegdheid zijn doorslaggevend voor de autonomie.

Het zal de Technische Commissie Verpleegkunde zijn die later, waarschijnlijk tegen het eind van dit jaar, een advies moet uitschrijven wat complexe-en niet complexe zorg is.

Een KB is hier noodzakelijk  om de verpleegkundige technische vertrekkingen en de voorwaarden waaronder die worden uitgevoerd, vast te leggen.

De huidige HBO5 verpleegkundige hebben verworven rechten, de nieuwe toepassing is vanaf  start opleiding september 2023- 2024.

KLINISCH VERPLEEGKUNDIG ONDERZOEKER.

De klinisch verpleegkundige onderzoeker is een verpleegkundige die ook een rol heeft als klinisch expert  en  ook beschikt over geavanceerde academische competenties.
In hoofdzaak  voeren zij  in onderwijs-en onderzoeksactiviteiten uit.

Vormen de brug tussen  zorg en onderwijssector, vertrekt adviezen  die het verpleegkundig beroep optimaliseren.

De titel (NIET HET BEROEP) wordt wettelijk beschermd

Het KB hierover moet nog uitgeschreven worden, ook de criteria om de titel te verkrijgen moet men nog vastleggen.
Een doctoraatsdiploma is vereist.

Delen: Facebook - Twitter - Linked In