28.06.2023   / gezondheidsbeleid

Vanaf 1 juli antibioticakuur of chemotherapie thuis

Minister Frank Vandenbroucke en het RIZIV laten weten dat patiënten vanaf 1 juli 2023 de mogelijkheid hebben om bepaalde behandelingen ook deels thuis te ontvangen. Het gaat om langdurige intraveneuze antibiotica en chemotherapie.

Zodra patiënten de eerste twee toedieningen van hun behandeling in het ziekenhuis kregen, kunnen ze ervoor kiezen de rest van hun behandeling thuis verder te zetten. Dat gebeurt met het akkoord van de behandelende arts-specialist en in nauw overleg met de huisarts. Al behoudt de patiënt steeds het recht op verzorging in het ziekenhuis.

Het zorgteam van het ziekenhuis coördineert de thuishospitalisatie en verduidelijkt wie welke taken en verantwoordelijkheden opneemt. Zo levert de ziekenhuisapotheek de geneesmiddelen aan en dient een verpleegkundige met de nodige competenties deze toe. Zowel thuisverpleegkundigen als verpleegkundigen uit het ziekenhuis komen hiervoor in aanmerking. Enkele pilootprojecten voor oncologische behandelingen aan huis worden intussen opgeschaald na een positieve evaluatie. De finale wettekst is nog niet bekendgemaakt en goedgekeurd, maar dit is positief nieuws richting het wettelijk kader.

Delen: Facebook - Twitter - Linked In