27.01.2021   / COVID-19

E-learning infectiepreventie voor zorg-en welzijnssector

De verspreiding en impact van COVID-19 zijn ongezien. Nog meer dan anders blijkt hoe belangrijk voorzorgsmaatregelen zijn en hoe essentieel […]

27.01.2021   / COVID-19

Vaccinatie & Verpleegkundigen: vragenlijst exclusief voor VKn

Onderzoek door de AUVB-UGIB-AKVB In januari 2021 zijn we in België gestart met de vaccinatiecampagne tegen Covid-19.  De verpleegkundigen staan […]

27.01.2021   / COVID-19

Update COVID 19: Comité Hospital & Surge Transport Capacity

Het Comité Hospital & Transport Surge Capacity met vertegenwoordigers van alle overheden, Defensie, de ziekenhuiskoepels en experten, volgt de COVID-crisis […]

12.01.2021   / COVID-19

Vaccinatie draaiboek

Het agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse Overheid heeft het draaiboek voor toediening van het Pfizer vaccin geüpdated. Je […]

12.01.2021   / COVID-19

Resultaten enquête ‘Power to care’

Op de website van de ZorgSamen kan je de resultaten terugvinden van de periodieke bevraging van zorgverleners tijdens de COVID19 […]

12.01.2021   / COVID-19, nieuws vanuit FNBV

Veerkracht voor iedereen in zorg en welzijn

Steunpunt Geestelijke Gezondheidszorg geeft info en tips tbv gezondheidswerkers in alle settings om voldoende veerkracht te behouden. Ook het Rode […]

12.01.2021   / COVID-19

Persmededeling van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommisariaat Corona

Mededeling ivm de vaccinatiestrategie. Zie hier.

7.01.2021   / COVID-19

Omzendbrief betreffende de wet van 6 november 2020

Minister Vandenbroucke heeft in een omzendbrief het doel, de draagwijdte en het operationeel kader verduidelijkt waar en welke verpleegkundige handelingen […]

6.01.2021   / COVID-19, recht & wetgeving

13 December 2020- uitvoeringsbesluit van het artikel 3, § 2 van de wet van 6 november 2020.

Met dit besluit regelt de Minister de modaliteiten waarbij, ikv de COVID maatregelen, verpleegkundige handelingen tijdelijk kunnen uitgevoerd worden door […]

3.01.2021   / COVID-19, gezondheidsbeleid

Ziekenhuiscapaciteit tijdens pandemie: rapport KCE

Na afloop van de eerste coronagolf kreeg het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) de opdracht om de werking en […]