4.11.2022   / COVID-19

COVID in Vlaanderen: ‘Kernlessen uit de zorg’

📚 Het Tijdschrift voor Geneeskunde en Gezondheidszorg publiceerde een nieuw e-book voor de zorgsector: ‘Covid in Vlaanderen: Kernlessen uit de zorg’

Dit e-book werd opgesteld door artsen uit de eerste en de tweede lijn, verpleegkundigen, apothekers, mutualiteiten, patiëntenorganisaties, studenten, ziekenhuisdirecties en bestuursorganen. Samen vormen hun opinies een belangrijk document dat de hiaten in het huidige zorgstelsel identificeert en hieruit suggesties formuleert ter optimalisatie van de zorg in de toekomst.

👉 Het e-book is verkrijgbaar via www.tvgg-ebooks.be

Delen: Facebook - Twitter - Linked In