10.12.2021   / COVID-19

Uitbreiding erkenning Covid-19 als beroepsziekte

Vrijdag 3 december heeft de Ministerraad zijn akkoord gegeven dat werknemers die Covid-19 hebben gehad na een uitbraak van het SARS-CoV-2-virus op de werkvloer een schadeloosstelling beroepsziekte kunnen krijgen. Alleen werknemers uit de privésector en zij die werken bij een gemeentelijke of provinciale instelling komen in aanmerking, aangezien Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico’s) enkel voor hen bevoegd is. In de loop van december zal het koninklijk besluit verschijnen dat Fedris de mogelijkheid geeft om dergelijke aanvragen te behandelen

Delen: Facebook - Twitter - Linked In