3.01.2021   / COVID-19, gezondheidsbeleid

Ziekenhuiscapaciteit tijdens pandemie: rapport KCE

Na afloop van de eerste coronagolf kreeg het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) de opdracht om de werking en de maatregelen van het Hospital & Transport Surge Capacity comité onder de loep te nemen. Vóór de crisis waren er geen plannen om dergelijk comité op te richten, maar bij de uitbraak van de pandemie kwam het tot stand op initiatief van enkele experten van de overheid en het terrein. Bedoeling was dat het adviezen gaf over het beheer van de ziekenhuiscapaciteit. Het comité vaardigde zeer snel duidelijke maatregelen uit, die de ziekenhuizen niet altijd haalbaar vonden, maar die ze wel zeer professioneel opvolgden. Door zijn samenstelling is het comité een uniek platform om ziekenhuisaangelegenheden te bespreken. Het KCE pleit er dan ook voor om het als permanent crisisorgaan te behouden, maar om ook vertegenwoordigers van het terrein (artsen, verpleegkundigen) erin te laten zetelen. Lees hier de synthese of het rapport.

Aanbevelingen voor de toekomst

  • Het tijdelijk geïnstalleerde Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC) comité heroriënteren naar een permanent adviesorgaan, dat bij een nieuwe crisis meteen kan ingeschakeld worden.
  • Aandacht voor de participatie van eerstelijnswerkers, artsen en verpleegkundigen
  • Permanent wettelijk kader voor de spreidingsmaatregelen.
  • De regionale ziekenhuisnetwerken te versterken (financieel) en erkennen als waardevol kanaal om op te schakelen.
  • Een coördinerende rol voor de overheid om extra zorgpersoneel beschikbaar te maken.
  • Digitale monitoring ‘real time’ IZ capaciteit (bedden, apparatuur, personeel), de patiëntkenmerken en de resultaten van zorg.
  • Aanbeveling rond ziekenhuis noodplan à specifiek pandemieluik opnemen

Delen: Facebook - Twitter - Linked In