4.01.2021   / beroepsbevordering, recht & wetgeving, vertegenwoordiging

Advies FRV 2020-04 betreffende de verpleegkundig specialist

Advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde betreffende het ontwerpadvies van de werkgroep samengesteld uit leden van de Federale Raad voor de verpleegkunde (FRV), de Technische commissie voor de verpleegkunde (TCV) en de Hoge Raad voor arts-specialisten en huisartsen (HRGSH) betreffende de verpleegkundig specialist

Delen: Facebook - Twitter - Linked In