28.12.2020   / nieuws vanuit FNBV

Nieuwjaarsboodschap

Beste collegae verpleegkundigen,

Toen de WHO het jaar 2020 uitriep tot het Internationaal Jaar van de Verpleegkunde vermoedde niemand dat enkele maanden later over de hele wereld de gezondheidswerkers, en specifiek de verpleegkundigen, gedurende het hele jaar prominent in de actualiteit zouden staan. Niemand dacht nog aan het geboortejaar van Florence Nightingale, nu 200 jaar geleden, noch was het nodig om grote verklaringen af te leggen om de noodzaak van goede en kwalitatieve verpleegkundige zorg te duiden. Het werd duidelijker dan ooit dat verpleegkundige zorg een essentiële schakel is binnen de gezondheidssystemen.

Ondanks de vele slachtoffers, ondanks de ingewikkeldheid van de Belgische gezondheidszorg en de gebrekkige communicatie tussen de regionale en federale bevoegdheidsniveaus, ondanks de gebrekkige financiering en de ondermaatse logistieke ondersteuning en waardering van verpleegkundigen kunnen we fier terugblikken op het voorbije jaar. De centrale rol van de verpleegkundigen en hun tomeloze inzet worden nu gezien en erkent door de publieke opinie. Wij hopen als beroepsvereniging dat die erkenning omgezet zal worden in betere werkomstandigheden en verloning maar ook in structurele maatregelen op federaal en regionaal beleidsniveau.

De Covid pandemie heeft er voor gezorgd dat gezondheid en welzijn een rechtmatige plaats bovenaan de politieke agenda heeft verkregen. Ook als beroepsvereniging hebben we veel ervaren en geleerd en zal het noodzakelijk zijn om in de nabije toekomst onze werking te evalueren en bij te sturen. Ik verwijs hierbij naar het opiniestuk dat in de schoot van de redactieraad onlangs werd opgesteld.

Voor nu wil ik jullie allen, nog steeds in het midden van de storm, enkele rustige en warme feestdagen wensen maar vooral ook een hoopvol nieuw jaar waarin we uitkijken en verlangen naar rustiger vaarwater.

Hilde Driessen

Delen: Facebook - Twitter - Linked In