16.07.2023   / recht & wetgeving

Wijziging wetgeving verpleegkundige titels en klinisch verpleegkundig onderzoek

Lees de publicatie in het staatsblad hier.

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid kondigt de goedkeuring aan van een nieuwe wet die belangrijke wijzigingen brengt in de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. De wet heeft tot doel de bestaande verpleegkundige titels te verduidelijken en in overeenstemming te brengen met Richtlijn 2005/36/EG. Daarnaast wordt het domein van de verpleegkunde verrijkt door de opname van de basisverpleegkundige en de klinisch verpleegkundig onderzoeker.

Deze wetswijzigingen hebben gevolgen voor de vereiste opleidingen en de bevoegdheden van verschillende verpleegkundige functies. Zo worden de vereisten voor het behalen van de titel “verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg” aangepast, terwijl er ook specifieke criteria worden vastgesteld voor de nieuwe rol van de klinisch verpleegkundig onderzoeker.

De nieuwe wet treedt in werking vanaf 1 januari 2023 en beoogt de bevordering van hoogwaardige zorg en de versterking van het verpleegkundig beroep.

Delen: Facebook - Twitter - Linked In