21.08.2023   / recht & wetgeving

Inclusie HBO5 Basisverpleegkundigen in herziene WUG-Wet voor Mantelzorgers

Ook de #basisverpleegkundige (HBO5) krijgt zijn plaats in de nieuwe WUG-Wet op de mantelzorger en de bekwame helper!

HOOFDSTUK 2. – Wijziging van het artikel 124, 1° , van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 Art. 2.
In artikel 124, 1°, vierde lid, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “op personen” worden vervangen door de woorden “op de mantelzorger, dat wil zeggen de persoon”;

2° in de Nederlandstalige tekst, wordt het woord “uitmaken” vervangen door het woord “uitmaakt”;

3° de woorden “na een door een arts of een verpleegkundige gegeven opleiding” worden vervangen door de woorden “na een door een arts, een verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg of een basisverpleegkundige gegeven opleiding”;

4° in de Nederlandstalige tekst, worden de woorden “de toelating krijgen om bij deze welbepaalde patiënt één of meer in artikel 46, § 1, 2°, bedoelde technische verstrekkingen” vervangen door de woorden “de toelating krijgt om bij deze welbepaalde patiënt één of meer in artikel 46, § 1, 2°, bedoelde technische verstrekkingen uit te oefenen”;

5° de woorden “Een door de arts of de verpleegkundige opgesteld document” worden vervangen door de woorden “Een door de arts, de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg of de basisverpleegkundige opgesteld document”;

6° de woorden “evenals de eventuele bijkomende voorwaarden aan die door de arts of de verpleegkundige gesteld worden” worden vervangen door de woorden “evenals de eventuele bijkomende voorwaarden en de waarschuwingscriteria aan die door de arts, de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg of de basisverpleegkundige gesteld worden”;

7° het lid wordt aangevuld met de volgende zin: “Een regelmatige herevaluatie van de situatie en de gezondheidstoestand van de patiënt wordt gemaakt door de arts, verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg of basisverpleegkundige die de toestemming aan de mantelzorger heeft gegeven, elk in het kader van zijn of haar bevoegdheden.”

Delen: Facebook - Twitter - Linked In