16.07.2023   / recht & wetgeving

Wijziging wetgeving uitoefening van gezondheidszorgberoepen

Lees de publicatie in het staatsblad hier.

In een recente ontwikkeling heeft de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid op 25 juni 2023 een wet aangenomen en bekrachtigd die belangrijke wijzigingen aanbrengt in de gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van gezondheidszorgberoepen.

Deze wet omvat verschillende aanpassingen, waaronder de verandering van de verplichting tot professionele stage voor studenten klinische psychologie en klinische orthopedagogiek. De verplichte stage geldt nu alleen voor studenten die afstuderen in het academiejaar 2023-2024 of daarna.

Daarnaast wordt in deze wet de benoeming van de leden van de Federale Raad gewijzigd. De leden worden door de Koning benoemd voor een hernieuwbare periode van zes jaar, en de voorzitter en ondervoorzitter worden buiten de leden van de Federale Raad benoemd op voorstel van de minister van Volksgezondheid.

De wijzigingen in de wet zijn van kracht gegaan op 1 januari 2023. De volledige tekst van deze wet zal worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Delen: Facebook - Twitter - Linked In