16.07.2023   / recht & wetgeving

Wijziging wetgeving betreffende technische verpleegkundige verstrekkingen

Lees de publicatie in het staatsblad hier.

In een recente ontwikkeling heeft de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid op 11 juni 2023 een wet aangenomen en bekrachtigd om wijzigingen aan te brengen in de wet betreffende de uitoefening van gezondheidszorgberoepen. Het hoofddoel van deze wet is om de wetgeving met betrekking tot de uitoefening van technische verpleegkundige verstrekkingen door mantelzorgers of bekwame helpers aan te passen.

De aangenomen wet omvat verschillende wijzigingen, waaronder het vervangen van termen, het verduidelijken van de voorwaarden voor de uitoefening van technische verstrekkingen en het reguleren van de rol van bekwame helpers. De wet benadrukt ook het belang van regelmatige evaluaties van de situatie en de gezondheidstoestand van de patiënt door bevoegde zorgverleners.

Deze wet treedt in werking op een later te bepalen datum, zoals vastgesteld door de Koning na overleg in de Ministerraad. Gedetailleerde informatie over deze wet en aanverwante stukken is beschikbaar op de website van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Deze wetswijziging beoogt de kwaliteit en veiligheid van technische verpleegkundige verstrekkingen te waarborgen en de rol van mantelzorgers en bekwame helpers in de gezondheidszorg te versterken.

Delen: Facebook - Twitter - Linked In