6 juli 2007. – Wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo’s en de gameten.