3 mei 1999. – KB houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waarvan het medisch dossier moet voldoen – geconsolideerd_files