11 mei 2003. – Wet betreffende het onderzoek op embryo’s in vitro.