23.09.2023   / netwerking

Nieuwe directrice-generaal voor DG Gezondheidszorg

Vanaf 1 september zal Sabine Stordeur de functie van directrice-generaal van DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bekleden. Ze vervangt Annick Poncé die de functie gedurende drie jaar ad interim in zeer moeilijke omstandigheden heeft uitgevoerd.

Sabine Stordeur heeft vier jaar als verpleegster gewerkt op de afdeling cardiovasculaire chirurgie in het universitair ziekenhuis van Saint-Luc. Hierna volgde een academische carrière aan de UCLouvain, waar ze een doctoraat in de volksgezondheid behaalde. Ze geeft nog altijd les in gezondheidsbeleid.

In 2007 ging ze aan de slag bij het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) als expert in de analyse van gezondheidszorgsystemen. Daarna werd ze wetenschappelijk programmadirectrice ad interim. In november 2020 trad ze als projectmanager toe tot de Task Force Vaccinatie voor Covid-19. Ze legt uit: “In nauwe samenwerking met de wetenschappers en alle ervaren mensen die werken in de administraties en ministeriële kabinetten op federaal niveau en binnen de gefedereerde entiteiten, stelden we de wetenschappelijke adviezen op voor elk vaccin en elke doelgroep en ook de strategieën voor de aankoop en distributie van vaccins en vaccinatiemateriaal. We ontwikkelden standaardwerkwijzen, bepaalden de criteria voor de plannen van vaccinatiecentra, distribueerden de vaccins, initieerden nieuwe wetgeving (vaccinatie door apothekers), stelden het budget op, bepaalden de regels voor de financiering en de toewijzing van het budget, droegen bij aan de communicatie en de motivatie van het publiek, enz. Dit avontuur heeft zeker zijn sporen nagelaten, vooral bij de gezondheidswerkers, maar het heeft ons ook in staat gesteld om sneller bruggen te bouwen tussen gemeenschappen en administraties, tussen wetenschappers en besluitvormers, zodat we de toekomst met een stevigere basis voor samenwerking tegemoet kunnen zien.”

Tal van uitdagingen om aan te gaan

Na de pandemie wilde Sabine haar sterke engagement voor de volksgezondheid voortzetten. De opening van de functie van directeur-generaal was daarom een geweldige kans: “De uitdagingen zijn even talrijk als de lopende of geplande hervormingen. Het strategisch plan van de FOD toont dit heel duidelijk aan. Er zullen prioriteiten moeten worden gesteld om de belangrijkste activiteiten van elke dienst af te stemmen op de agenda voor de komende maanden. Met name het Europese voorzitterschap in de eerste helft van 2024 zal een intensieve periode zijn voor de medewerkers. Mijn ervaring heeft mij de vaardigheden bijgebracht die onontbeerlijk zijn om strategische lijnen uit te zetten, een coherente visie te ontwikkelen en een structuur op te zetten om ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken. Ik wil mijn vaardigheden inzetten voor dit DG, zijn medewerkers en projecten.”

ANNICK PONCÉ, DIRECTRICE-GENERAAL EN DIENSTHOOFD TIJDENS DE COVID-19-CRISIS

Annick Poncé gaf meer dan drie jaar leiding aan DG Gezondheidszorg en de dienst Ziekenhuisfinanciering. De Covid-epidemie had talrijke gevolgen voor dossiers, vergaderingen en het beheer van doelstellingen en personeel.
 
Haar werk wordt alom geprezen, zowel door medewerkers, diensthoofden, het Directiecomité, de politiek als door collega’s van andere instellingen en sectoren. 

Delen: Facebook - Twitter - Linked In