28.09.2021   / zorg en vormingen

1 oktober: internationale ouderendag

In haar resolutie 45/106 van 14 december 1990, heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de eerste oktober uitgeroepen […]

27.09.2021   / ethiek, zorg en vormingen

Hulp bij warmere rouwkultuur

Het Forum Palliatieve Zorg wil haar schouders zetten onder een warmere rouwcultuur waarin verlies en verdriet genormaliseerd worden en rouw […]

21.09.2021   / zorg en vormingen

World Alzheimer’s Day

21 september 2021. Het FNBV ondersteunt de oproep van de Alzheimer Liga Vlaanderen om aandacht te schenken aan alle vormen […]

7.08.2021   / zorg en vormingen

Patientempowerment: Geef je mening

Voorafgaand aan het eerste Patient Empowerment-symposium op 26 oktober organiseren vzw Patient Empowerment en partner THE Institute een bevraging die […]

10.07.2021   / zorg en vormingen

Online opleiding seksueel geweld

Seksueel geweld is een mondiaal volksgezondheidsprobleem. Zoals vooropgesteld in het Nationaal Actie Plan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd […]

23.06.2021   / zorg en vormingen

Dag van de Mantelzorger

23 juni 2021 is dag van de Mantelzorger. Ook voor ons verpleegkundigen ben je van onschatbare waarde. Bedankt!

15.06.2021   / zorg en vormingen

Internationale dag tegen ouderenmishandeling

15 juni is er internationale aandacht voor dit onderwerp dat volop ondersteund wordt door het FNBV. Ouderen moeten zich veilig […]

5.05.2021   / zorg en vormingen

Onderzoek: technologie in de zorg

Het zorglandschap is onderhevig aan verandering, waarvan ontwikkeling op gebied van technologie de meest significante is. Het gebruik van technologie […]

27.04.2021   / zorg en vormingen

Een compas voor palliatieve zorg

Het COMPAS project nodigt iedereen uit om mee vorm te geven aan de palliatieve zorg van de toekomst. Het project […]

10.02.2021   / zorg en vormingen

Nieuwe reanimatie richtlijnen

De Belgische reanimatieraad (BRC) houdt op 27/03/2021 zijn 6de digitale congres waarbij de recente update van de richtlijnen en de […]