10.07.2021   / zorg en vormingen

Online opleiding seksueel geweld

Seksueel geweld is een mondiaal volksgezondheidsprobleem. Zoals vooropgesteld in het Nationaal Actie Plan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld, wensen we verder te investeren in de competenties van ziekenhuispersoneel om hun zorg aan slachtoffers van seksueel geweld te verbeteren.

Op vraag van de FOD Volksgezondheid organiseert de International Centre for Reproductive Health (ICRH) – Universiteit Gent een online opleiding rond seksueel geweld conform met de internationale richtlijnen (WHO, CDC,…).

Meer weten:

Delen: Facebook - Twitter - Linked In