8.11.2022   / recht & wetgeving

Strengere straffen voor geweld tegen zorgverleners

Wie geweld pleegt tegen zorgverleners zal in de toekomst strenger gestraft worden. Minister Frank Vandenbroucke juicht de aanpassing van het nieuwe strafwetboek toe.

Het nieuwe strafwetboek zal strengere straffen vastleggen voor wie geweld pleegt op beoefenaars van een maatschappelijke functie – straffen worden één niveau hoger gebracht.

In de toekomst kunnen voor ‘slagen en verwondingen’ die twee weken werkonbekwaamheid tot gevolg hebben bijvoorbeeld gevangenisstraffen worden uitgesproken van drie en vijf jaar – in het huidige strafwetboek gelden hiervoor celstraffen van twee maanden tot vier jaar.

En wat meer is, de omschrijving van personen met een ‘maatschappelijke functie’ wordt verruimd zodat die alle zorgverleners omvat – niet alleen bepaalde zorgverleners zoals artsen, verpleegkundigen, ambulanciers… van een openbare dienst.

“Geweldtegen onze zorgverleners mogen we nooit toestaan. Onze zorgverleners staan dag en nacht voor ons klaar en moeten hun job in alle veiligheid kunnen doen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar toch gebeurt het nog”, stelt de federale Vooruit-minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid.

“Met het nieuwe strafwetboek geven we nu een duidelijk signaal: wie geweld pleegt op een moment dat zorgverleners hun job doen, moet en zal zwaar aangepakt worden.”

Bron: artsenkrant 7/11/2022

Delen: Facebook - Twitter - Linked In