10.11.2022   / vertegenwoordiging

Rapportage plenaire vergadering FRV van 8 november 2022

De vergadering ging door online.

 1. Goedkeuring van het verslag van 13 september 2022
  • Niet besproken. Het verslag zal aan de leden worden toegestuurd ter goedkeuring.
 2. Ontwerpadvies betreffende de aanvragen visum verpleegkunde bij diploma niet-EU (Artikel 145 van de gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen)
 3. Adviesaanvraag CFAI – CTAI over de uitvoering zorg -/leerladder in de verpleegkunde
  • De voorzitter (VZ) licht de vraag uitgebreid toe met met info uit het overleg tussen de voorzitter en de medewerkers van FOD Gezondheidszorg. Hij legt ook de nadruk op de timing en de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Raad, de Technische Commissie en de beroepsverenigingen (AUBV).

Discussie:

 • Vraag: ivm verschil tussen niveau 5 & 6 en verschil qua opleiding tussen de regio’s:
  • VZ: het kabinet meldde aan de VZ dat de terminologie in de wetgeving zal aangepast worden zoals in de vraag van de Minister. Er zal dus gesproken worden van ‘de verpleegkundige verantwoordelijk algemene zorg’ en van ‘de basisverpleegkundige’.
  • VZ: De opleidingen zijn naar inhoud en duur een regionale bevoegdheid.
 • Vragen en opmerking van een lid van de FRV die ook actief is in de task force:
  • Adviezen van de taskforce zijn meegenomen in de vraag van de minister
  • Timing is krap. Maar er is al veel werk verzet en beschikbaar om er verder op te bouwen.
  • Afstemming met AUBV is noodzakelijk
  • Is de term basisverpleegkundige al vastgelegd? Opm: aide-infirmier lijkt een betere term.
  • Advies van artsen zou ook voor niv 8 moeten gelden
  • Wordt de functie verpleegkundig consulent weerhouden?

VZ: info/antwoorden van het kabinet in deze context waren wat de benaming betreft (basisverpleegkundige / aide infirmier) dat er wellicht geen wijziging meer mogelijk zijn. Er is een politieke consensus daarover momenteel.

Verpleegkundig consulent wordt als een onderdeel van de functie gespecialiseerd VK gezien.

Wat de timing betreft is het belangrijk te weten dat de actieve periode om nog wijzigingen aan te brengen in de wetgeving loopt tot juni 2023. nadien zal het voor een volgende minister van VGZ zijn na de verkiezingen van 2024 dus!!!

 • Vraag arts: wat bedoeld men met getransfereerde taken van arts naar VK? Zijn dat volledige transfers (volledig autonoom door VK uit te oefenen?)?

VZ: neen, dit zal onderwerp zijn van discussie nl onder welke omstandigheden kunnen bepaalden akten getransfereerd worden.

De VZ stelt volgende voor:

 •  Er is één werkgroep (FRV_TC) voor het geheel. De vergaderingen worden geleid door de beide voorzitters.
 • De vergaderdata (3) liggen al vast (eind nov)
 • Experten kunnen uitgenodigd worden zoals altijd (als antw op vraag waarom er geen spec werkgroepen komen per functie)
 • De oproep tot kandidaten ligt klaar en wordt asap gelanceerd (done op 8/11/2022)
 • De selectie van de kandidaturen gebeurt door het bureau iom AUBV.

persoonlijk verslag door E. De Corte, vertegenwoordiger in de FRV.

Delen: Facebook - Twitter - Linked In