Verduidelijkingen bij de lijst van de technischeverpleegkundige verstrekkingen en detoevertrouwde geneeskundige handelingen opbasis van de briefwisseling met de TechnischeCommissie voor Verpleegkunde. (versie 27 september 2007)