25 APRIL 2014.—Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijkbesluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van detechnische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van dehandelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkundekunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze vanuitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereistenwaaraan de beoefenaars van de verpleegkundemoeten voldoen