Betreft: Wet van 22 april 2019 inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg