2 December 2021- KB tot vaststelling en toekenning van een subsidie voor het jaar 2021 aan de Sectorale Fondsen Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en diensten voor de uitvoering van artikel 4, §2, van de wet van 9 december 2019 tot oprichting van een Zorgpersoneelsfonds.