20 augustus 1996. – KB Normen waaraan een functie van lokale neonatale zorg N* moet voldoen om te worden erkend