20 augustus 1996. – KB Normen die door een ziekenhuis en hun diensten moet worden nageleefd – NIC