11.10.2023   / zorg en vormingen

Vergoeding van 1.000 euro voor 1.700 studenten bachelor verpleegkunde

Zowat 1.700 bachelorstudenten verpleegkunde die in het academiejaar 2022-2023 afstudeerden, zullen 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage tijdens het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) geantwoord op vragen van Jeremie Vaneeckhout (Groen), Katrien Schryvers (cd&v), Koen Daniëls (N-VA) en Thijs Verbeurgt (Vooruit). De minister brengt het dossier binnenkort op de Vlaamse regering.

Jaren geleden besliste de Vlaamse regering om de bacheloropleiding verpleegkunde vanaf het academiejaar 2016-2017 te verlengen van 180 naar 240 studiepunten. Een standaardtraject duurt sindsdien minstens vier in plaats van de klassieke drie jaar. Omdat het laatste jaar bijna volledig wordt ingevuld door stages, werd toen ook beslist om de studenten voor dat vierde jaar een (onkosten)vergoeding te geven. Er kwam een onkostenvergoeding van 1.000 euro op jaarbasis voor studenten die hun studies met succes afgerond hebben.

Er is altijd gezegd dat het zou gaan om een tijdelijke maatregel in afwachting van het VIO-statuut ofwel het statuut van verpleegkundige in opleiding, naar analogie met het statuut van de artsen in opleiding. Maar omdat die duurzamere oplossing er nog niet is, wordt de bestaande onkostenregeling volgens minister Crevits eenmalig verlengd.

“Alle studenten die in het academiejaar 2022-2023 aan een onderwijsinstelling in Vlaanderen hun diploma behaalden van bachelor in de verpleegkunde met een studieomvang van 240 studiepunten, waaronder een contractstage van 800 uur, komen in aanmerking. Het gaat over zo’n 1.700 studenten”, legt minister Crevits uit.

Volgens de cd&v-minister blijft het wel de bedoeling om samen met de werkgevers, de federale regering en het onderwijsveld te komen tot een duurzaam VIO-statuut. Op die manier zouden de studenten in hun laatste opleidingsfase kunnen rekenen op een uniek statuut “waarbij ze wel student blijven, maar toch meer verantwoordelijkheid en autonomie krijgen”. “We blijven in overleg met de sociale partners, omdat we geloven dat de omkadering van de stages beter moet kunnen”, aldus de minister.

Delen: Facebook - Twitter - Linked In