21.06.2021   / COVID-19

Oproep ivm Vrijwilligersvergoeding

Vele verpleegkundigen waaronder heel wat verpleegkundigen op (brug-)pensioen zetten zich momenteel in als vrijwilliger in de vaccinatie & testcentra en krijgen hiervoor een vergoeding. We krijgen echter signalen dat deze vrijwilligers zich vragen stellen over het effect op hun afrekening belastingjaar 2021of haken zelfs af wanneer de uitbetaalde vergoedingen > 2600 Euro gaan bedragen (max dat mag bijverdiend worden igv brugpensioen).

Gezien het dreigende tekort maar vooral ook gezien de beschikbare cohorte verpleegkundige vrijwilligers vragen wij de overheid om initiatieven te nemen om ALLE vrijwilligers in vaccinatie- en testcentra een onbeperkte vrijwilligerstoelage toe te laten alsook de vergoeding vrij te stellen van belastingen. Het FNBV zal in samenwerking met het AUVB de bevoegde ministers contacteren.

Delen: Facebook - Twitter - Linked In