4.12.2020   / nieuws vanuit FNBV

Nieuwe website

“Ja maar wat doen jullie eigenlijk?”

Het is een vraag die ons zo vaak gesteld wordt en die we bij de plannen van een nieuwe website eindelijk eens wilden aanpakken. Als de werkvloer ons dit signaal geeft, dan kunnen en mogen we dit niet ongehoord laten. Te meer omdat onze vereniging zich dagelijks inzet voor een continue verbetering van ons beroep en het welzijn van alle verpleegkundigen. 

Daarom hebben we besloten om onze nieuwe website iets anders in te kleden. Vanaf nu is er ‘deneutrale’. Een combinatie van ons vroegere magazine, waarin we naast themagerelateerde inhoud ook over onze werking communiceerden, en onze website, waarmee we in de eerste plaats de vinger aan de pols houden, informeren, archiveren en ondersteunen.

Wat in Brussel leeft, op tafel ligt en uiteindelijk ook beslist wordt, hangt in grote mate samen met onze dagelijkse inspaningen en daarop willen we nu inzetten. Zo zal je vanaf nu in ‘actua’ via kortere berichten inzicht krijgen op onze werking. Ontwikkelingen uit adviesraden en commissies, deelnames aan discussiegroepen, verslag vergaderingen AUVB zowel NL kamer als federale RVB AUVB… : je hoort het uit eerste hand. In ‘actua’ lees je ook alle ander nieuws uit onze sector.

Tegelijk worden alle ‘actua’- berichten gebundeld in thema’s. Zo kan je gericht op zoek gaan naar de topics die je meest aanbelangen of interesseren. Op die manier ben je ook snel up-to-date met de meest recente ontwikkelingen rond een bepaald thema, COVID-19 of wetgeving bijvoorbeeld.

Alle traditionele informatie zoals onze diensten, adviezen TCV, BBT/BBK, wetgeving, agenda, enz.. zijn uiteraard niet verdwenen. Je kan ze raadplegen via het groene hamburgericoontje rechtsboven.

Met ‘deneutrale’ hopen we te kunnen inspelen op de vraag wat FNBV nu effectief doet voor de verpleegkunde. We hopen duidelijk te kunnen maken waarom we die inspanningen doen en hoe de verpleegkundigen het hierdoor beter kunnen hebben. Samen met alle andere nieuwsitems presenteren we een breed actualiteiten platform met informatie van bij ons en daarbuiten. 

En uiteraard, je kan met je vragen nog steeds bij ons terecht! Voor juridisch advies of om informatie en ondersteuning aan te vragen, ook rond ethische kwesties.

We gaan niet flauw doen, onze middelen zijn beperkt, onze actieve krachten ook. Maar ons enthousiasme en onze overtuiging drijven ons. Nu én in de nasleep van deze coronatijden willen we klaar kunnen staan voor elke verpleegkundige. Samen. Sterker.

Welkom bij FNBV.

Hilde Driessens

Voorzitter 

ps: je kan FNBV volgen op Facebook en sinds kort ook op LinkedIn

Delen: Facebook - Twitter - Linked In