24.11.2020   / COVID-19, vertegenwoordiging

10.11.2020: plenaire vergadering Federale Raad voor Verpleegkunde. (Visioconferentie ZOOM)

De Federale Raad voor Verpleegkunde, in afwachting van de nieuwe samenstelling die voorzien is in 2021, werd bijgewoond door De Corte Erik voor het FNBV.

Bespreekpunten waren:

  • Het ontwerpadvies van de FRV betreffende het advies van de werkgroep samengesteld uit leden van de Federale Raad voor de verpleegkunde (FRV), de Technische commissie voor de verpleegkunde (TCV) en de Hoge Raad voor arts-specialisten en huisartsen (HRGSH) betreffende de verpleegkundig specialist.
  • De wet die toestaat dat binnen het kader van de COVID−19-epidemie verpleegkundige activiteiten kunnen worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn. Deze wet werd op 6/11/2020 gepubliceerd.

De raadsleden werden ook gebrieft ivm de Europese wetgeving betreffende de reglementering van de beroepen nl: de evenredigheidsrichtlijn.

Agenda van de vergadering

Link gepubliceerde adviezen FRV: https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/advies-en-overlegorgaan/raden/federale-raad-voor-verpleegkunde

Delen: Facebook - Twitter - Linked In