30.04.2021   / beroepsrisico's, COVID-19

COVID 19 & mentale welzijn van de hulpverleners.

Power to Care: resultaten van de enquête naar het welzijn van zorgverleners, hulpverleners en mantelzorgers.

Zorg- en hulpverleners ervaren na één jaar coronacrisis nog steeds in hoge tot zeer hoge mate symptomen van chronische stress. Deze aanhoudende stress heeft een negatieve impact op hun welzijn en zou eveneens een negatieve impact kunnen hebben op de kwaliteit van de geboden zorg. 19% van de deelnemers overweegt te stoppen met het uitoefenen van hun beroep. De nood aan ondersteuning blijft dan ook hoog. Dat blijkt uit de tweede nationale ‘POWER TO CARE’-enquête van Sciensano en KU Leuven, waaraan 2.530 professionelen uit de gezondheids- en welzijnssector en mantelzorgers deelnamen.

Delen: Facebook - Twitter - Linked In