4.08.2020   / beroepsrisico's, COVID-19

Zorg op afstand tijdens de COVID-19-crisis: update algemeen overzicht op 09/06

Continuïteit van de zorg voor de patiënt, vergoeding van de zorgberoepen, veiligheid voor iedereen: om tegemoet te komen aan de specifieke noden in het kader van de COVID-19-context heeft het RIZIV een reeks maatregelen genomen.

Zo hebben ze een globaal mechanisme uitgewerkt dat verschillende zorgverleners toelaat om zorg te verlenen zonder fysiek contact met de patiënt en om die verstrekkingen ook aan te rekenen aan de verzekering voor geneeskundige verzorging. Op die manier kunnen de patiënten een financiële tegemoetkoming genieten. 

Lees hier verder op de RIZIV-pagina.

Delen: Facebook - Twitter - Linked In